SVERIGE ÄNDRING AV ABONNEMANG
FÖR FAST TELEFONI
Fyll i denna blankett, skriv ut den och skicka alla sidor i den undertecknade och daterade blanketten till ACN med post eller bifogad per email till CS.Sverige@acneuro.com.
  Post: ACN Communications Sweden AB
Drottning Kristinas väg 4
66230 Åmål, Sverige
       
 
Skriv tydligt med versaler
 
1. Kunduppgifter (obligatoriskt)
Ditt kundnummer: (som det står angivet på din ACN-faktura)
Nummer på fast telefonlinje som ändringen avser:
Kund/Företagsnamn:
Kontaktperson:
Telefonnummer till kontaktperson:
E-post till kontaktperson:
2. Ny adress (alla fält måste fyllas i om detta är aktuellt)
Uppskattat flyttdatum:* (DD/MM/ÅÅÅÅ)
Adress inkl. husnummer:
Postnummer:
Ort:
Lägenhetsnummer:
Fastighetsbeteckning:*
Telefonnummer till tidigare boende:*
Fyll i ditt mobilnummer om du vill att vi ska skicka ett sms för att bekräfta vilket datum din telefonlinje kommer att flyttas:
*Dessa fält är obligatoriska.
3. Nytt nummer
Jag vill beställa ett extra nytt nummer
Jag vill ändra mitt nummer
Jag vill att det nya numret ska vara ett hemligt nummer
4. Vidarekoppling
Numret har upphört med hänvisning till nummer
Numret är ändrat. Kunden har begärt hemligt nummer.  
Numret är ändrat. På kundens begäran ges ingen hänvisning.  
Numret är ändrat. Kunden hänvisar till nummer
Numret är ändrat. Det nya numret är
5. Avsluta fast nummer (fyll i om detta är aktuellt)
Jag vill avsluta följande nummer
Ett fast nummer avslutas inom 30 dagar (enligt uppsägningsprocessen).
Kontakta en annan leverantör i stället om du vill byta leverantör.
6. Sammanfoga konton (fyll i om detta är aktuellt)
Jag vill sammanfoga följande konton
(ange dina kontonummer)
Använd följande kontonummer som huvudkonto
7. Dela konton (fyll i om detta är aktuellt)
Jag vill skapa delade konton för följande telefonnummer
Följande telefonnummer ska vara kvar på mitt befintliga konto
8. Byt kontoinnehavare (fyll i om detta är aktuellt)
Namn på ny kontoinnehavare
Person-/organisationsnummer på ny kontoinnehavare
Kontaktperson
(endast företagskonton)
Adress inkl. husnummer
Postnummer
Stad
Våning
Jag, den nya kunden, är införstådd med att när ändringen av kontoinnehavare har genomförts är jag ansvarig för detta konto i sin helhet, inklusive betalning av alla fakturor, inklusive sådana som har utfärdats men som är obetalda.
Den nya kundens underskrift:
Datum:
(DD/MM/ÅÅÅÅ)
Skriv ut denna blankett, underteckna den och skicka den till ovanstående adress.
9. Underskrift och datum

Avtalet för denna bytesbeställning gäller för fasta abonnemang med ACN Communications Sweden AB och är ett godkänt tillägg till det befintliga avtalet för mobil- eller fast abonnemang. Jag godkänner att ACN utför ovannämnda ändringar på abonnemanget som denna bytesbeställning avser. Bytesbeställningen är inte bindande förrän den är bekräftad av ACN. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ACN:s allmänna villkor. ACN utgår ifrån att den person som undertecknar bytesbeställningen är behörig att underteckna den. Observera att om kontoinnehavarens information ändras förbehåller sig ACN rätten att initiera en kreditkontroll av den nya kontoinnehavaren enligt vad som framgår i våra standardvillkor. Observera även att vissa ändringar kan innebära extra kostnader. Vi hänvisar till vår prislista för mer information.

Kundens underskrift:
Datum: (DD/MM/ÅÅÅÅ)