Polityka prywatności ACN Europe

ACN poważnie traktuje kwestie poufności danych swoich Niezależnych Przedsiębiorców („NP”). Jesteśmy zobowiązani do chronienia Państwa prywatności jednocześnie dostarczając wysokiej jakości produkty i usługi.

Cel i zakres niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ACN Europe (“Polityka prywatności”) została stworzona przez i na potrzeby ACN Europe B.V., firmy z siedzibą w Holandii, oraz jej europejskich oddziałów i spółek zależnych (określanych dalej jako “ACN”, „Grupa ACN” lub „My”) w celu wyjaśnienia procesów przetwarzania danych osobowych przez firmę ACN. ACN przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), a także innymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w krajach, w których ACN prowadzi działalność. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wobec danych osobowych zgodnych z definicją zamieszczoną w RODO oraz krajowych legislacjach w tym zakresie, a także wobec innych informacji dostarczonych ACN przez Państwa („Dane osobowe”). W przypadku klientów biznesowych dane dotyczące biznesu nie są traktowane jako Dane Osobowe. Polityka prywatności określa, w jaki sposób ACN pobiera i przetwarza dostarczone przez Państwa dane, precyzuje Państwa możliwości dostępu, korygowania i usuwania swoich danych, a także precyzuje Państwa prawo do ograniczenia przetwarzania przez ACN tych danych. Dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób Państwa dane są wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych usług i produktów można znaleźć w odpowiednich regulaminach oraz innych dokumentach dostarczonych Państwu w kontekście naszej relacji, które to dokumenty są uzupełnieniem niniejszej Polityki Prywatności.

Zgoda na przekazywanie i przetwarzanie Danych Osobowych

Dane Osobowe mogą być uzyskiwane i wykorzystane tylko pod warunkiem uzyskania Państwa zgody. Zgoda taka może zostać wycofana przez Państwa w każdym momencie. Pewne Dane Osobowe są wymagane przez prawo lub niezbędne w celu świadczenia Państwu naszych usług lub sprzedaży naszych produktów, dlatego wycofanie lub nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może spowodować niemożliwość podłączenia lub zaprzestanie świadczenia Państwu usług przez ACN. Podanie pozostałych Danych Osobowych nie jest niezbędne do korzystania z usług ACN, lecz są one wykorzystywane przez nas z w celu polepszenia jakości naszych usług świadczonych Państwu lub w celach marketingowych, komunikacyjnych i innych celach zgodnych z prawem.

Jakie informacje są gromadzone?

Rodzaj Danych Osobowych i innych informacji pozyskiwanych i przetwarzanych przez ACN zależy od rodzaju Państwa relacji z firmą ACN. Oto niektóre Dane Osobowe i inne informacje gromadzone przez ACN:

• Imię i nazwisko;
• Dane firmy;
• Adres;
• Data urodzenia;
• Numer PESEL;
• Numer telefonu;
• Adres IP i MAC oraz dane wyszukiwarki;
• Adres e-mail;
• Dane konta bankowego, karty kredytowej lub debetowej i/lub inne informacje niezbędne do przetworzenia płatności;
• Dane demograficzne takie jak zawód, hobby, wykształcenie, płeć, pochodzenie etniczne czy dochody;
• Informacje dotyczące lokalizacji;
• Nagrywanie rozmów telefonicznych;
• Wiadomości email i komunikacja pisemna;
• Inne informacje pozwalające na identyfikację.

W jaki sposób pozyskujemy Dane Osobowe?

Dane Osobowe są pozyskiwane na wiele sposobów, w tym, między innymi poprzez:

• dane osobowe podawane przez Państwa na stronach ACN;
• zamówienia na usługi i produkty składane online lub w wersji papierowej;
• przesyłanie Wniosków i Umów z NP;
• korzystanie z naszych stron internetowych, usług i produktów;
• komunikacja poprzez e-mail, telefon, faks, czat i inne;
• dostarczanie danych osobowych przez partnerów ACN;
• wykorzystywanie „ciasteczek" (cookies).

ACN nigdy nie kontaktuje się z Państwem w celu uzyskania informacji takich jak numer karty kredytowej, numer konta bankowego, hasło lub PIN. Radzimy nie otwierać ani nie odpowiadać na wiadomości e-mail, w których wymagane są takie informacje oraz prosimy powiadomić ACN o fakcie otrzymania takiej wiadomości.

Wykorzystanie „ciasteczek” (cookies)

Ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez komputer użytkownika, dzięki którym nasza strona internetowa zapamiętuje wprowadzone ustawienia i informacje, dzięki czemu nie musicie ich Państwo wprowadzać na nowo odwiedzając daną stronę internetową ponownie. Wykorzystujemy je do sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych stron internetowych, aby jeszcze lepiej sprostać Państwa oczekiwaniom. Podczas pierwszej wizyty na stronie otrzymają Państwo informacje o wykorzystywaniu „ciasteczek”. Zgodę na wykorzystanie „ciasteczek” przez komputer można kontrolować za pomocą ustawień przeglądarki (na przykład „Opcje internetu”, „Ustawienia” ). Prosimy pamiętać jednak, że brak akceptacji wykorzystywania „ciasteczek” może spowodować zakłócenia w użytkowaniu naszych stron internetowych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy skorzystać ze strony www.allaboutcookies.org.

Jak wykorzystujemy Dane Osobowe?

ACN pozyskuje i wykorzystuje Dane Osobowe do kilku zgodnych z prawem celów, w tym:

• weryfikacja i przetwarzanie Państwa zamówień na produkty i usługi ACN;
• zapewnienie bezpiecznego procesu składania zamówień oraz pomoc w przeprowadzaniu sprawdzania wiarygodności kredytowej w związku z zakupem i korzystaniem z usług i produktów ACN;
• pobieranie od Państwa płatności za usługi i produkty ACN;
• zachowanie wzajemnej komercyjnej relacji z Państwem, w tym także wystawianie rachunków i obsługa klienta;
• analiza, zrozumienie i odpowiedź na Państwa oczekiwania związane ze świadczeniem usług, w tym na potrzeby badań naukowych i rynkowych oraz badań opinii publicznej;
• ulepszanie świadczonych usług oraz rozszerzanie naszej oferty;
• spełnienie wymagań legislacyjnych oraz chronienie interesów finansowych i prawnych ACN (w tym zapobieganie nadużyciom) oraz prowadzenie dochodzenia w przypadku oskarżeń o nadużycia;
• spełnianie obowiązku dostarczania danych do organizacji rządowych;
• dostarczanie usług naszym Niezależnym Przedsiębiorcom oraz spełnianie naszych obowiązków umownych wobec naszych NP;
• wypłaty premii i prowizji;
• przygotowanie wewnętrznych raportów na temat klientów, NP i ogólnej działalności firmy;
• dostarczanie NP danych kontaktowych jego sponsorów;
• spełnianie funkcji finansowej, księgowej i administracyjnej
• wprowadzenie Państwa danych do publicznego spisu abonentów i informacji telefonicznej prowadzonych przez nas lub przez licencjonowane strony trzecie;
• wysyłanie Państwu informacji dotyczących usług i produktów firmy ACN i jej partnerów, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować (w tym informacje handlowe i marketingowe);

ACN może przekazywać Państwa dane osobowe innym członkom Grupy ACN lub stronom trzecim zgodnie z zapisami Polityki Prywatności. ACN może także przekazać Dane Osobowe organom ścigania i innym agencjom państwowym jako część raportu statystycznego, lub ustawowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, w celu zapobiegania nielegalnym działaniom lub w przypadku złożenia przez te organy takiego wniosku lub jako część raportu statystycznego.

Jak długo przechowujemy Dane Osobowe?

ACN przechowuje Dane Osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do spełnienia celu, dla którego dane te zostały zgromadzone. Może to zależeć od rodzaju zgromadzonych Danych Osobowych oraz celu, do jakiego zostały zgromadzone. W kontekście naszej wspólnej relacji umownej, ACN przechowuje Państwa Dane Osobowe tak długo, jak jest to potrzebne w celu dostarczania Państwu usług i w celu rozwiązywania ewentualnych problemów/pytań związanych z usługą. Jeżeli ACN wykorzystuje Państwa Dane Osobowe do celów marketingowych, dane te będą przechowywane tak długo, jak długo będą one aktualne i relewantne do tego celu. W niektórych przypadkach Dane Osobowe muszą być przechowywane przez określony przez prawo, minimalny okres czasu. Dane osobowe nie są przechowywane przez okres dłuższy, niż pozwala na to prawo.

Gdzie przechowujemy Dane Osobowe?

Państwa Dane Osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach w Holandii i/lub Polsce. Niektóre Dane Osobowe są przekazywane naszym firmom partnerskim i innym firmom z grupy ACN działającym poza Unią Europejską, w tym w Stanach Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy odwołać się do części „Przekazywanie Danych Osobowych”. Wszystkie Dane Osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującymi standardami. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy odwołać się do części „Bezpieczeństwo”.

Inne strony internetowe

Strony internetowe ACN mogą zawierać linki do stron internetowych, którymi zarządzają partnerzy biznesowi ACN lub inne osoby/firmy. Korzystanie z takich linków spowoduje opuszczenie strony internetowej ACN. Nasza Polityka Prywatności nie ma zastosowania wobec stron internetowych zarządzanych przez strony trzecie, dlatego radzimy sprawdzić zasady zachowania poufności obowiązujących na takich stronach.

Dane karty płatniczej

ACN może poprosić NP lub Klienta o podanie danych karty płatniczej („Dane karty płatniczej”) w związku z zakupem niektórych usług i produktów ACN. Dane karty płatniczej mogą być wykorzystane do bieżącej płatności i zapisane w celu wykorzystania do przyszłych płatności. Płatność może zostać zrealizowana bezpośrednio przez ACN lub przez innych dostawców. ACN zapewnia bezpieczeństwo danych zgodne ze standardem Payment Card Industry Data Security (PCI DSS) oraz innymi standardami branżowymi, jednakże nawet podjęte środki ostrożności mogą nie być w stanie zapobiec nadużyciom związanym z danymi karty płatniczej.

Przekazywanie Danych Osobowych

(1) W ramach Grupy ACN i poza UE

ACN może przekazywać Dane Osobowe dla celów określonych w tej Polityce Prywatności innym członkom Grupy ACN, w tym także podmiotom zlokalizowanym poza granicami Unii Europejskiej. Przekazywanie danych osobowych członkom Grupy ACN zlokalizowanych w Unii Europejskiej spełnia wymogi RODO oraz innych podobnych przepisów. Obecnie ACN przekazuje dane osobowe także naszej spółce LKN Communications, Inc., zlokalizowanej w Stanach Zjednoczonych. Firma ta zobowiązała się do stosowania standardowych klauzul umownych (zaakceptowanych przez Komisję Europejską) w celu gwarancji , że dane osobowe są przekazywane, przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z naszą Polityką Prywatności i innymi stosowanymi przepisami.

(2) Stronom trzecim

Od czasu do czasu ACN może przekazywać Dane Osobowe stronom trzecim w celach określonych w naszej Polityce Prywatności i w zakresie dozwolonym przez prawo. ACN może przekazać Dane Osobowe stronie trzeciej tylko pod warunkiem, ze strona ta: a) dostarczyła odpowiednie zapewnienia w kwestii ochrony Danych Osobowych zgodne z wymaganiami niniejszej Polityki Prywatności; lub (b) podpisała z ACN umowę o przekazywaniu i przetwarzaniu Danych Osobowych (c) posiada siedzibę w Unii Europejskiej lub innym kraju zobowiązanym do dostarczenia odpowiednich zabezpieczeń dla Danych Osobowych, zgodnych z założeniami RODO lub innych stosownych przepisów;

Bezpieczeństwo

ACN stosuje technologiczne i organizacyjne środki zabezpieczające Dane Osobowe przed dostępem i wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. Dane wrażliwe (takie jak płeć, pochodzenie etniczne oraz informacje finansowe i dane karty) podlegają szczególnym, zaostrzonych środkom bezpieczeństwa. Także Państwo powinni podejmować działania zabezpieczające swoje Dane Osobowe, polegające na ochronie swoich danych logowania (login i hasło), pamiętaniu o wylogowaniu ze strony internetowej po zakończeniu korzystania, regularnej zmianie swojego hasła oraz nie podawanie swoich danych nieznanym osobom.

ACN może komunikować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu i takie wiadomości mogą zawierać Dane Osobowe. ACN nie ujawnia treści wiadomości e-mail ani czat, chyba, że otrzyma nakaz lub wyrok sądowy lub jest to konieczne na potrzeby powadzonego śledztwa, jednakże treści tych wiadomości nie są specjalnie zabezpieczane. Dlatego prosimy o nie wysyłanie danych wrażliwych, takich jak informacje finansowe czy dane posiadacza karty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu i przypominamy, że nigdy nie prosimy o podanie tego typu informacji za pośrednictwem takich środków.

Prawo do dostępu do swoich Danych Osobowych i inne prawa

Mają Państwo prawo do wglądu i korygowania posiadanych przez ACN Państwa Danych osobowych, a także, w niektórych przypadkach – do ich usunięcia. Sprawdzenia, korekty i ewentualnego usunięcia swoich Danych Osobowych można dokonać kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w ACN (Inspektor ochrony danych) Adres e-mail: [email protected] Tradycyjna poczta:

Data Protection Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR
Amsterdam
Holandia

Prawo do wglądu w swoje dane osobowe może podlegać uzasadnionym ograniczeniom i ACN może zażądać uzasadnionej opłaty za taki wgląd/korektę, jeżeli Państwa żądania zostaną uznane za nieuzasadnione lub nadmierne. Prosimy pamiętać, że w przypadku usunięcia Państwa Danych Osobowych, świadczenie Państwu usług ACN może nie być możliwe. Nawet w przypadku otrzymania od Państwa wniosku o usuniecie Danych Osobowych, możemy nadal przechowywać pewne dane, niezbędne dla potrzeb audytu oraz spraw biznesowych, prawnych i finansowych.

Oprócz prawa do dostępu i usunięcia swoich danych osobowych, mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec konkretnego rodzaju przetwarzania danych oraz prawo do zaprzestania takiego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności mają Państwo także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz prawo do złożenia skargi w odpowiednim organie nadzorującym.

Ograniczenie odpowiedzialności

ACN dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby przy przetwarzaniu Danych Osobowych przestrzegać niniejszej Polityki Prywatności i innych obowiązujących praw. Poza wyjątkami przewidzianymi przez prawo, firma ACN nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej Polityki Prywatności.

Zmiany w Polityce Prywatności

ACN może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce Prywatności bez konieczności informowania Państwa o tym fakcie. Wszystkie zmiany wchodzą w życie w momencie upublicznienia ich na stronach ACN.

Wersja PL 6.0
Data wydania: Piątek, 23 maja 2018