Az ACN Europe Adatvédelmi Szabályzata

Az ACN komolyan veszi a Független Vállalkozók („FV”) és az ügyfelek adatvédelmét. Kiváló minőségű szolgáltatásaink és termékeink ajánlása mellett elkötelezetten védjük a személyes adatok biztonságát.

Az Adatvédelmi Szabályzat célja és hatóköre

Az ACN Europe jelen Adatvédelmi Szabályzatát („Adatvédelmi Szabályzat”) a holland székhelyű ACN Europe B.V. adja ki önmaga és európai társvállalatai részére (együttesen: „ACN” vagy „ACN Csoport” vagy „Társaságunk”) az ACN adatfeldolgozási gyakorlatának ismertetése érdekében. Az ACN a személyes adatokat az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) szerint, valamint a termékeink és szolgáltatásaink nyújtásának országaiban érvényes adatvédelmi törvények, továbbá egyéb, vonatkozó törvények és rendeletek követelményeivel összhangban dolgozza fel. A jelen Adatvédelmi Szabályzat a GDPR-ben és az országos adatvédelmi törvényekben meghatározott személyes adatokra vonatkozik, továbbá minden olyan személyesen azonosítható információra, amelyet Ön az ACN rendelkezésére bocsát („Személyes Adatok”). Ha Ön társasági formában tevékenykedik, az üzletére vonatkozó információ általában nem Személyes Adat. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ismerteti az Ön által megadott információk gyűjtésének és feldolgozásának módját, az Ön Személyes Adatok gyűjtési és feldolgozási módjának meghatározására vonatkozó jogát, illetve a nálunk tárolt információkra vonatkozó hozzáférési, helyesbítési és törlési jogát. Az Ön által ACN szolgáltatásokra és termékekre vonatkozóan megadott információk felhasználására vonatkozó részletek a vonatkozó feltételekben, valamint a közöttünk fennálló kapcsolatra vonatkozóan Önnek átadott egyéb dokumentumokban találhatók, és a jelen Adatvédelmi Szabályzattal együtt értelmezendők.

A Személyes Adatok gyűjtésére és használatára vonatkozó jóváhagyás

Személyes Adatait csak az Ön jóváhagyásával gyűjtjük és használjuk fel. Ön visszatarthatja vagy visszavonhatja az ACN-től a Személyes Adatok felhasználására vonatkozó jóváhagyását. Bizonyos Személyes Adatokra azért van szükségünk, hogy Önnek szolgáltatásokat vagy termékeket biztosítsunk, vagy teljesíteni tudjuk jogi kötelezettségeinket, és amennyiben Ön visszatartja vagy visszavonja a Személyes Adatok felhasználására vonatkozó jóváhagyását, az akadályozhatja az ACN-t az Ön által kért szolgáltatások vagy termékek biztosításában. További Személyes Adatok nem szükségesek ahhoz, hogy szolgáltatásokat és termékeket nyújtsunk Önnek, azonban ilyen adatokat felhasználunk marketingre, kommunikációra, valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt egyéb, törvényes célokra, vagy annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújtsunk Önnek.

Milyen információkat gyűjtünk?

Az Ön ACN-nel fennálló kapcsolatától függ, hogy milyen Személyes Adatokat és egyéb információkat gyűjtünk. A Személyes Adatok és egyéb információk között az alábbi információkat gyűjthetjük:

• Név;
• Vállalat adatai;
• Lakcím és a vállalat címe;
• Születési dátum;
• Személyi igazolvány száma (azonosítószám);
• Telefonszám;
• IP-cím, MAC címek és böngészővel kapcsolatos információk;
• E-mail cím;
• Banki adatok, hitel/betétikártya-információk, illetve egyéb, ki- és befizetésekhez szükséges információk;
• Demográfiai adatok, pl. foglalkozás, hobbi, végzettség, nem, etnikum és jövedelem;
• Helymeghatározó információk;
• Telefonbeszélgetések rögzítése;
• E-mailek és írásbeli kommunikáció; valamint
• Egyéb, azonosító információk.

Hogyan gyűjtünk információkat?

Különböző módon gyűjtünk Öntől Személyes Adatokat és egyéb információkat, többek között:

• amikor weboldalainkon megadja Személyes Adatait az ACN-nek;
• az ACN szolgáltatásaira vagy termékeire vonatkozó, papír-alapú vagy online rendelés beküldésekor;
• Független Vállalkozói Jelentkezés és Szerződés beküldésekor;
• a FV-k vagy ügyfelek részére készült weboldalaink, szolgáltatásaink és termékeink használatával;
• Ön és az ACN közötti kommunikáció során e-mailben, telefonon, faxon, chat vonalon vagy egyéb formában;
• amikor az ACN üzleti partnerei megadják az Ön Személyes adatait az ACN részére; valamint
• cookie-k használatakor.

Az ACN nem kéri Öntől telefonon vagy e-mailben hitel/betéti kártyája számát, számlaszámát, jelszavát és PIN kódját. Javasoljuk, hogy ne nyisson meg ilyen jellegű információt kérő e-mail üzeneteket, és ne válaszoljon azokra. Ha ilyen kérést kap, lépjen kapcsolatba az ACN-nel.

Cookie-k használata

A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek azért kerülnek az Ön számítógépére, hogy weboldalaink emlékezzenek az Ön által megadott beállításokra és információkra, így Önnek nem kell újra megadni azokat, amikor a weboldalt ismét megtekinti, vagy ugyanazon a weboldalon új oldalra látogat. Weboldalaink Ön általi használatának mérésére is felhasználunk cookie-kat annak érdekében, hogy a weboldalak minél jobban kielégítsék az Ön igényeit. Amikor valamelyik weboldalunkra első alkalommal ellátogat, értesítést kap a cookie-k alkalmazásáról. Ön böngészője beállításával szabályozhatja, hogy a számítógépe elfogadja-e a cookie-kat vagy sem (például a böngésző “Internet opciók”, “Beállítások” vagy “Preferenciák” parancsainak beállításával). Vegye figyelembe azonban, hogy a cookie-k elfogadásának az elutasítása befolyásolhatja weboldalaink használatát. A cookie-k kezeléséről vagy törléséről az alábbi címen talál további információkat: www.allaboutcookies.org.

Hogyan használjuk fel Személyes Adatait?

Az ACN különböző, törvényes célokból gyűjti és dolgozza fel a Személyes Adatokat, többek között:

• az ACN szolgáltatásaira és termékeire vonatkozó megrendelések ellenőrzésére, feldolgozására és adminisztrációjára;
• a biztonságos rendelési folyamat érdekében, valamint hitelképességi vizsgálat lefolytatására az ACN szolgáltatások és termékek Ön általi vásárlásával vagy használatával kapcsolatban;
• az ACN szolgáltatásokra és termékekre vonatkozóan Ön által teljesített fizetések fogadására;
• kereskedelmi kapcsolatunk fenntartására, ideértve a számlázási és ügyfélszolgálati feladatokat is;
• szolgáltatási igényeinek elemzésére, megértésére és azokra vonatkozó visszajelzésekre, amely magában foglal tudományos-, piac- és közvéleménykutatást;
• az Önnek ajánlott termékeink és szolgáltatásaink javítása, valamint új termékek és szolgáltatások fejlesztése érdekében;
• törvényi és szabályozási kötelezettségeink teljesítésére, az ACN jogi és pénzügyi érdekeinek védelme (beleértve csalások felfedését és megelőzését), továbbá a FV-i előírások betartásával kapcsolatos vizsgálatok elvégzése érdekében;
• annak érdekében, hogy az ACN teljesítse jelentési kötelezettségeit kormányügynökségek felé;
• szolgáltatások nyújtására Független Vállalkozóink számára, illetve a Független Vállalkozóink felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítésére;
• jutalékok és bónuszok kifizetése érdekében a FV-k részére;
• belső jelentések készítése érdekében ügyfelekről, FV-i ügyekről és általános üzleti igényekről;
• Személyes Adatok átadása érdekében a FV szponzora és felsővonali FV-k részére;
• pénzügyi, könyvelési és adminisztratív feladataink elősegítésére;
• adatainak megjelentetése érdekében nyilvános címjegyzékekben, valamint általunk vagy engedéllyel rendelkező harmadik fél által kezelt címjegyzékekben; valamint
• értesítések küldésére az Ön részére az ACN és az ACN üzleti partnerei által ajánlott, és Önt esetleg érdeklő termékekről és szolgáltatásokról, beleértve kereskedelmi és marketingkommunikációt.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat szerint az Ön Személyes Adatait megoszthatjuk az ACN Csoport más tagjaival, vagy más, harmadik felekkel. Személyes Adatait kormány- vagy rendfenntartó hatóságoknak is átadhatjuk szabályzati, statisztikai vagy analitikai jelentések részeként, amennyiben azt a vonatkozó törvények és szabályok előírják vagy lehetővé teszik esetleges törvényellenes tevékenység megelőzésének elősegítése érdekben, vagy válaszképpen a fenti hatóságok kérelmére, vagy statisztikai és analitikai jelentések részeként.

Meddig őrizzük a Személyes Adatokat?

Az ACN addig őrzi az Ön Személyes Adatait, ameddig az az eredeti adatgyűjtés céljainak eléréséhez szükséges, amely időtartam a gyűjtött Személyes Adatok típusától és az adatgyűjtés céljától függően változhat. A közöttünk fennálló szerződéses kapcsolat tekintetében az Ön Személyes Adatait addig kezeljük, amíg azok szükségesek szolgáltatásaink nyújtásához, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatban Ön által feltett kérdések vagy benyújtott panaszok kezelése érdekében. Amennyiben marketingcéljainkra használjuk fel az Ön Személyes Adatait, az adatokat addig őrizzük meg, amíg azok naprakészek és az adott cél érdekében relevánsak. Bizonyos esetekben szükségessé válhat, hogy a Személyes Adatokat minimális ideig megőrizzük a törvényi előírások teljesítése érdekében. A Személyes Adatokat legfeljebb a törvények által engedélyezett ideig tároljuk.

Hol tároljuk az Ön Személyes Adatait?

A Személyes Adatait az ACN biztonságos számítógépes szervereken tárolja Hollandiában és/vagy Lengyelországban. Bizonyos Személyes Adatokat megküldünk anyavállalatunknak és ACN leányvállalatoknak az Európai Unión kívül, az Egyesült Államokat is beleértve. Lásd lejjebb: Személyes Adatok továbbítása. Minden Személyes Adatot az iparági szabványoknak megfelelően tárolunk. Lásd alább: Biztonság.

Külső weboldalak

Az ACN weboldalai hivatkozásokat tartalmazhatnak az ACN üzleti partnerei vagy más személyek/vállalatok tulajdonában vagy üzemeltetése alatt álló, külső weboldalakra. Az ilyen hivatkozások követése esetén Ön elhagyja az ACN weboldalait. A jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik külső weboldalakra, amelyek adatvédelmi nyilatkozatait használat előtt érdemes áttekinteni.

Kártyaadatok

Az ACN hitel/betétikártya-adatokat kérhet a FV-któl és az ügyfelektől (“Kártyaadatok”) bizonyos ACN termékek és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatban. A Kártyaadatok felhasználhatók aktuális fizetéshez és tárolhatók jövőbeni vagy rendszeres fizetésekhez. Fizetést közvetlenül az ACN-nek, vagy „harmadik fél” értékesítőkön keresztül lehet teljesíteni. Az ACN a PCI DSS bankkártya adatbiztonsági szabvány és egyéb iparági szabványok szerint gyakorol felügyeletet a Kártyaadatok védelme érdekében; előfordulhat azonban, hogy a fenti intézkedések nem akadályoznak meg minden jogosulatlan kísérletet a Kártyaadatok elérésére, megszerzésére vagy használatára.

Személyes Adatok átadása

(1) Az ACN Csoporton belül és tengerentúlon

Az ACN a jelen Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt célokból átadhatja az Ön Személyes Adatait az ACN Csoport Európai Unión kívüli tagjainak is. Amennyiben az ACN Csoport Európai Unióban tevékenykedő tagjának adunk át adatokat, az mindenkor megfelel az Általános Adatvédelmi Rendeletnek és egyéb, vonatkozó törvényeknek. Tengerentúlon az ACN jelenleg anyavállalatának - az USA-beli LKN Communications Inc. társaságnak - továbbít személyes adatokat, amely társasággal az ACN – az Európai Bizottság jóváhagyásával - szerződést kötött arra vonatkozóan, hogy a Személyes Adatok átadása, kezelése és védelme megfeleljen a jelen Adatvédelmi Szabályzat és egyéb, vonatkozó törvények előírásainak.

(2) Harmadik Felek részére

Bizonyos időközönként az ACN a hatályos törvények által megengedett módon harmadik feleknek is továbbíthat Személyes Adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt célokra. Az ACN a Személyes Adatokat csak abban az esetben továbbítja harmadik feleknek, ha a harmadik fél: (a) megfelelő módon biztosította, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerint védeni fogja a Személyes Adatokat; (b) szerződést kötött az ACN-nel a Személyes Adatok továbbításáról és kezeléséről; vagy (c) az Európai Unióban vagy olyan országban tevékenykedik, ahol az GDPR vagy egyéb, vonatkozó törvények engedélyezik a továbbítást.

Biztonság

Az ACN műszaki és szervezeti intézkedésekkel védi az Ön Személyes Adatait a felhatalmazás nélküli és jogtalan hozzáféréstől vagy használattól, mindaddig, amíg az Adatokat gyűjtjük, és amíg azok a birtokunkban vannak. Érzékeny információkra (pl. nem, etnikum, pénzügyi információk és Kártyaadatok) vonatkozóan magasabb szintű biztonsági intézkedéseket teszünk. Ön is hozzájárulhat Személyes Adatainak biztonságához, ha bizalmasan kezeli felhasználónevét és jelszavát, kijelentkezik az ACN weboldalairól, online tevékenységének végeztével bezárja böngészőjét, rendszeresen módosítja jelszavait és nem adja meg ismeretleneknek a Személyes Adatait.

Az ACN és Ön e-mail vagy chat formájában kommunikálhat, és ez a kommunikáció alkalmanként Személyes Információkat tartalmazhat. Nem blokkoljuk vagy hozzuk nyilvánosságra e-mailek vagy chat kommunikációk tartalmát erre vonatkozó utasítás vagy bírósági végzés hiányában, vagy ha az nem válik szükségessé folyamatban lévő vizsgálat részeként; mindazonáltal előfordulhat, hogy a fenti kommunikáció nem biztonságos. Javasoljuk Önnek, hogy ne küldjön e-mailben vagy chat formájában érzékeny információkat (pl. nem, etnikum, pénzügyi adatok és Kártyaadatok), és mi sem kérjük Öntől ilyen információk küldését ebben a formában.

Hozzáférés Személyes Adatokhoz és egyéb jogok

Önnek joga van hozzáférni Személyes Adataihoz, helyesbíteni Személyes Adatait, ha mi azokat hibásan tároljuk, illetve egyes esetekben jogosult törölni Személyes Adatait. Ha Személyes Adatairól másolatot szeretne, illetve helyesbíteni vagy törölni szeretné azokat, írjon Adatvédelmi Tisztviselőnknek az euprivacyofficer@acneuro.com e-mail címre, vagy az alábbi postacímre:

Adatvédelmi tisztviselő
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
The Netherlands

Ésszerű mértékben korlátozhatjuk kérelmét Személyes Adatai hozzáférésére vagy helyesbítésére vonatkozóan, a törvényekkel összhangban ésszerű mértékű díjat is kivethetünk Személyes Adatok kiszolgáltatására, amennyiben a kérés megalapozatlan vagy túlzott. Ha Ön az adatai törlését kéri, előfordulhat, hogy a későbbiekben nem biztosíthatunk Önnek termékeket és szolgáltatásokat. Jogosultak vagyunk bizonyos Személyes Adatok megőrzésére jogi, pénzügyi, ellenőrzési és üzleti igények szerint, még abban az esetben is, ha Ön azok törlését kéri.

A hozzáférésre és törlésre vonatkozó fenti jogokon kívül Ön tiltakozhat az adatfeldolgozás ellen és kérheti a feldolgozás korlátozását, valamint jogosult az adatok hordozására. Ezenkívül a jelen Adatvédelmi Szabályzat értelmében Ön jogosult bármely időpontban visszavonni a jóváhagyását, és panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Felelősség korlátozása

Az ACN minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy eleget tegyen a jelen Adatvédelmi Szabályzat, valamint a Személyes Adatok feldolgozására vonatkozó törvényi előírásoknak. Amennyiben a vonatkozó törvény másként nem rendelkezik, az ACN nem vállal felelősséget olyan közvetlen vagy közvetett kárért, amely a jelen Adatvédelmi Szabályzat be nem tartásából eredhet.

Az Adatvédelmi Szabályzat módosításai

Az ACN bármely időpontban, előzetes értesítés nélkül módosíthatja az Adatvédelmi Szabályzatot. Minden módosítás azonnal hatályba lép, amint megjelent az ACN weboldalain.

Verzió: 6.0
Kibocsátás dátuma: 2018. május 23.