ACN Europen tietosuojakäytäntö

Independent Business Ownereiden (IBO) ja asiakkaiden tietosuoja ja yksityisyydensuoja on ACN:lle tärkeä asia. Olemme sitoutuneet takaamaan tieto- ja yksityisyydensuojasi sekä tarjoamaan sinulle laadukkaita palveluita ja tuotteita.

Tämän tietosuojakäytännön tavoite ja soveltamisala

Alankomaissa toimiva ACN Europe B.V. on julkaissut tämän ACN Europen tietosuojakäytännön, joka koskee sitä itseään ja sen eurooppalaisia tytäryhtiöitä (niistä käytetään tässä asiakirjassa nimitystä ACN, ACN-konserni tai me sekä niiden johdokset ja taivutusmuodot) ja jossa kuvataan tavat, joilla ACN käsittelee tietoja. ACN käsittelee henkilötietoja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalakien sekä muiden soveltuvien lakien ja säädösten vaatimusten mukaisesti niissä maissa, joissa tarjoamme tuotteita ja palveluja. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan vain henkilötietoihin yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisten tietosuojalakien määritelmän mukaisesti sekä muihin ACN:lle antamiisi tietoihin, joista sinut voidaan tunnistaa (henkilötiedot). Yritysten yleiset tiedot eivät ole henkilötietoja. Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, miten keräämme ja käsittelemme tietojasi, miten voit määrittää tavan, jolla henkilötietojasi kerätään ja käsitellään, ja miten voit tarkistaa, korjata ja poistaa henkilötietojasi. Lisätietoja tietojesi käytöstä tiettyjen ACN:n palveluiden ja tuotteiden yhteydessä löytyy niiden omista käyttöehdoista ja muissa suhteemme aikana toimittamissamme asiakirjoissa. Lue ne kaikki yhdessä näiden tietosuojatietojen kanssa.

Suostumus henkilötietojen keruuseen ja käyttöön

Keräämme ja käytämme henkilötietojasi vain luvallasi. Sinun ei ole pakko antaa ACN:lle lupaa käsitellä henkilötietojasi – ja voit peruuttaa aiemmin antamasi suostumuksen. Tarvitsemme tiettyjä henkilötietoja, jotta voimme tarjota sinulle palveluita ja tuotteita sekä täyttää lailliset velvollisuutemme. Henkilötietojen käsittelyn suostumuksen epääminen tai peruminen saattaa estää ACN:ää tarjoamasta pyytämiäsi palveluita ja tuotteita. Joitain henkilötietoja ei tarvita palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen, vaan palvelun parantamiseen, markkinointiin, viestintään tai muihin tässä tietosuojakäytännössä määriteltyihin oikeutettuihin tarkoituksiin.

Kerättävät tiedot

Keräämämme henkilötiedot ja muut tiedot riippuvat suhteestasi ACN:ään. Keräämme muun muassa seuraavia henkilötietoja ja muita tietoja:

• nimi;
• yrityksen tiedot;
• koti- ja työosoite;
• syntymäaika;
• sosiaaliturvatunnus;
• puhelinnumero;
• IP-ja MAC-osoite sekä selaintiedot;
• sähköpostiosoite;
• pankkitiedot, luotto- tai pankkikorttitiedot tai muut tiedot, joita sinulle suoritettavien tai sinun suorittamiesi maksujen käsittely edellyttää;
• tiedot ammatista, harrastuksista, sukupuolesta, etnisestä alkuperästä ja tuloista;
• sijaintitiedot;
• puhelujen tallenteet
• sähköpostiviestit ja kirjalliset tiedotteet
• muut tunnistetiedot.

Tietojen keräystavat

Keräämme sinulta henkilötietoja ja muita tietoja muun muassa seuraavasti:

• Keräämme ACN:lle verkkosivustoissa antamasi henkilökohtaiset tiedot;
• Keräämme tietoja paperimuodossa tai verkossa tekemistäsi ACN:n palveluiden ja tuotteiden tilauksista;
• Keräämme tietoja lähettämästäsi Independent Business Owner -hakemuksesta ja –sopimuksesta;
• Keräämme tietoja IBO:iden tai asiakkaiden verkkosivustojen, palveluiden tai tuotteiden käytön yhteydessä;
• Keräämme tietoja, kun olemme yhteydessä sinuun sähköpostitse, puhelimitse, faksein, keskusteluiden muodoissa tai muilla tavoin;
• Keräämme tietoja ACN:lle tai ACN:n yhteistyökumppaneille antamistasi henkilötiedoista;
• Keräämme tietoja evästeillä.

ACN ei pyydä sinulta puhelimitse tai sähköpostitse tietoja, kuten luottokorttinumeroita, tilinumeroita, salasanoja tai PIN-koodeja. Älä vastaa sähköpostiviesteihin, joissa pyydetään tämäntyyppisiä tietoja. Jos saat tällaisia pyyntöjä, ilmoita niistä ACN:lle.

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat tietokoneeseesi lähetettäviä pieniä tekstitiedostoja, jotka auttavat verkkosivustojamme muistamaan määrittämäsi asetukset ja antamasi tiedot. Näin et joudu antamaan niitä uudelleen aina, kun käyt tietyllä verkkosivustolla uudelleen tai saman sivuston toisella sivulla. Arvioimme evästeiden avulla myös tapoja, joilla verkkosivustojamme käytetään. Näin voimme varmistaa, että sivustot vastaavat käyttäjien tarpeita. Saat ilmoituksen evästeiden käytöstä, kun vierailet jossakin verkkosivustossamme ensimmäisen kerran. Voit valita, haluatko tietokoneesi hyväksyvän evästeitä, selaimen asetuksissa (esim. selaimen kohdassa Internet-asetukset, Asetukset tai Oletusasetukset). Huomaa, että evästeiden estäminen voi kuitenkin vaikuttaa verkkosivustojen käyttöön. Lisätietoja evästeiden käytöstä ja poistamisesta on saatavilla osoitteesta www.allaboutcookies.org.

Henkilötietojen käyttö

ACN kerää ja käsittelee henkilötietoja muun muassa seuraaviin oikeutettuihin tarkoituksiin:

• tekemiesi ACN:n palveluiden ja tuotteiden tilausten vahvistaminen, käsitteleminen ja hallitseminen;
• tilausprosessin sujuvuuden takaaminen, luottokelpoisuutesi arvioiminen sekä ACN:n palveluiden ja tuotteiden ostamiseen liittyvät luottotarkistukset;
• ACN:n palveluiden ja tuotteiden maksujen vastaanottamiseen;
• kaupallisen suhteen ylläpitäminen sinuun, mukaan lukien laskutus- ja asiakaspalvelujen toimittaminen;
• palvelutarpeidesi analysoiminen ja ymmärtäminen sekä niihin vastaaminen, mukaan lukien tieteelliset tutkimukset ja markkinatutkimukset mielipidekyselyt;
• sinulle tarjoamiemme tuotteiden ja palvelujen parantaminen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehitys;
• lakeihin ja säädöksiin perustuvien velvoitteidemme täyttäminen sekä ACN:n laillisten oikeuksien ja taloudellisten etujen suojaaminen (mukaan lukien huijausten tunnistus ja ehkäisy) sekä IBO:iden vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tutkimukset;
• viranomaisten ACN:lle antaminen raportointivaatimusten täyttäminen;
• palveluiden tarjoaminen Independent Business Owner :me ja sopimuksiin perustuvien velvoitteidemme täyttäminen Independent Business Owner:le
• palkkioiden ja bonusten maksaminen IBO:ille
• sisäisten raporttien valmistelu asiakkaisiin ja IBO:ihin liittyvissä asioissa sekä yleisiin liiketoimintatarkoituksiin;
• tiedot IBO:iden sponsoreille ja ylemmille IBO:ille
• talouteen, kirjanpitoon ja hallintoon liittyvien toimintojen helpottaminen;
• tietojesi lisääminen julkiseen hakemistohakupalveluun ja muihin meidän tai valtuutettujen kolmansien osapuolten hakemistoihin;
• kertomaan sinulle ACN:n ja sen kumppaneiden tuotteista ja palveluista, joiden uskomme kiinnostavan sinua, mukaan lukien kaupallisten ja markkinointiviestien lähettäminen.

Voimme myös jakaa henkilötietosi muiden ACN-konsernin jäsenten tai kolmansien osapuolien kanssa tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Voimme myös luovuttaa henkilötietojasi eri viranomaisille osana vaatimusten edellyttämiä, tilastollisia tai analyyttisia raportteja, sovellettavien lakien ja määräysten edellyttämällä tai sallimalla tavalla mahdollisten laittoimien toimien tutkimiseen tai ehkäisemiseen, jos ne nimenomaisesti niitä pyytävät, sekä osana tilastoja ja analyysiraportteja.

Henkilötietojen säilytysaika

ACN säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen keräystarkoitukseen, mikä voi vaihdella riippuen kerättyjen henkilötietojen tyypistä ja tietojen keruun tarkoituksesta. Kanssamme tekemämme sopimuksen pohjalta säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen palvelujemme tarjoamiseksi ja palveluista mahdollisesti tekemiesi kyselyjen ja valitusten käsittelemiseksi. Jos käytämme henkilötietojasi markkinointitarkoituksiimme, säilytämme tietoja niin kauan kuin tiedot ovat olennaisia ja päivitettyjä käytettäviksi kyseiseen tarkoitukseen. Joissakin tapauksissa lailliset vaatimukset voivat edellyttää meitä säilyttämään henkilötietojasi tietyn määrätyn vähimmäisajan. Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin laki sallii.

Henkilötietojen tallennussijainnit

ACN tallentaa henkilötietosi suojattuihin palvelimiin, jotka sijaitsevat Alankomaissa ja/tai Puolassa. Joitain henkilötietoja siirretään emoyrityksellemme ja ACN:n tytäryhtiöille Euroopan unionin ulkopuolelle, myös Yhdysvaltoihin. Saat lisätietoja alla olevasta Henkilötietojen siirto -osiosta. Kaikki henkilötiedot tallennetaan alan standardien mukaisesti. Saat lisätietoja alla olevasta Suojaus-osiosta.

Ulkopuoliset sivustot

ACN:n verkkosivustot voivat sisältää linkkejä ACN:n yhteistyökumppaneiden tai muiden henkilöiden/yritysten omistamiin tai ylläpitämiin ulkopuolisiin sivustoihin. Seuratessasi näitä linkkejä poistut ACN:n verkkosivustoista. Tämä tietosuojakäytäntö ei koske ulkopuolisia verkkosivustoja, ja sinun tulee tutustua niiden omiin tietosuojakäytäntöihin ennen niiden käyttöä.

Kortinhaltijan tiedot

ACN voi edellyttää IBO:ita ja asiakkaita antamaan luotto- tai pankkikorttitiedot (kortinhaltijan tiedot) joidenkin ACN:n tuotteiden ja palveluiden ostamisen yhteydessä. Kortinhaltijan tietoja voidaan käyttää erääntyviin maksuihin ja ne voidaan säilyttää tulevia tai toistuvia maksuja varten. Maksujen vastaanottaja voi olla ACN tai muu myyjä. ACN huolehtii kortinhaltijan tiedoista PCI DSS -standardin ja alan muiden standardien edellyttämien suojausten mukaisesti. Nämä suojaukset eivät kuitenkaan välttämättä estä kaikkia luvattomia yrityksiä päästä kortinhaltijan tietoihin tai yrityksiä hankkia tai käyttää niitä.

Henkilötietojen siirto

(1) ACN-konsernin sisällä ja ulkomaille

ACN voi siirtää henkilötietosi tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla muille ACN-konsernin jäsenille, joista osa voi olla Euroopan unionin ulkopuolella. Siirrot ACN-konsernin jäsenelle Euroopan unionin sisäpuolella täyttävät yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden sovellettavien lakien vaatimukset. Tällä hetkellä ACN siirtää henkilötietoja Yhdysvalloissa sijaitsevaan emoyhtiöönsä LKN Communications, Inc:iin, jonka kanssa ACN:llä on Euroopan komission hyväksymä tavanomainen sopimus siitä, että henkilötietojen siirrossa, käsittelyssä ja suojaamisessa noudatetaan tätä tietosuojakäytäntöä ja muita sovellettavia määräyksiä.

(2) Muille ulkopuolisille tahoille

ACN voi ajoittain siirtää henkilötietojasi myös ulkopuolisille tahoille tämän tietosuojakäytännön mainitsemien tarkoitusten mukaisesti ja sovellettavan lain sallimalla tavalla. ACN siirtää henkilötietoja ulkopuolisille tahoille vain, jos ulkopuolinen taho (a) on vakuuttanut tyydyttävästi suojaavansa henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, (b) on tehnyt ACN:n kanssa sopimuksen, joka koskee henkilötietojen siirtoa ja käsittelyä tai (c) sijaitsee Euroopan unionissa tai muussa maassa, johon siirto on sallittu yleisen tietosuoja-asetuksen tai muun sovellettavan lain nojalla.

Suojaus

ACN suojaa henkilötietojasi luvattomalta ja asiattomalta pääsyltä ja käytöltä keräämisen ja hallussapidon aikana usein teknisin ja organisatorisin keinoin. Arkaluontoisia tietoja (sukupuoli, etninen alkuperä, taloudelliset tiedot ja kortinhaltijan tiedot) suojataan lisäsuojausmenetelmin. Sinun on myös itse suojattava henkilötietojasi takaamalla käyttäjätunnuksesi ja salasanasi luottamuksellisuus, kirjautumalla ulos ACN:n verkkosivustoista, sulkemalla verkkoselaimet verkon käytön jälkeen, vaihtamalla salasanasi säännöllisesti sekä olemalla luovuttamatta henkilötietoja tuntemattomille henkilöille.

ACN voi olla yhteydessä sinuun sähköpostitse tai keskusteluiden muodoissa. Tällainen viestintä saattaa silloin tällöin sisältää henkilökohtaisia tietoja. Emme tarkkaile tai paljasta sähköposti- ja keskusteluviestejä, ellei siihen ole viranomaisen tai oikeuden määräystä tai ellei käynnissä oleva rikostutkimus sitä edellytä, mutta on muistettava, että tällainen viestintä ei välttämättä ole turvallista. Suosittelemme, että et lähetä arkaluontoisia tietoja (kuten sukupuolta, etnistä alkuperää, taloudellisia tietoja ja kortinhaltijan tietoja) sähköpostitse tai keskusteluiden yhteydessä. Emme koskaan pyydä sinua antamaan näitä tietoja tällä tavalla.

Omien henkilötietojen käyttöoikeus ja muut oikeudet

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi, korjata niitä, jos hallussamme olevat tiedot ovat virheellisiä, ja joissakin tapauksissa poistaa niitä. Voit pyytää omat henkilötietosi tarkistettavaksi, pyytää niiden korjaamista ja pyytää niiden poistamista ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme (Data Protection Officer) lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai postia seuraavaan osoitteeseen:

Data Protection Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
The Netherlands

Voimme asettaa kohtuullisia rajoituksia tekemillesi henkilötietojen tarkistus- tai korjauspyynnöille sekä periä sinulta kohtuullisen palkkion lain sallimalla tavalla henkilötietojen toimittamisesta silloin, kun pyynnöt ovat perusteettomia tai liiallisia. Jos pyydät tietojesi poistamista, emme ehkä voi enää tarjota sinulle tuotteita ja palveluita. Meillä on oikeus säilyttää tiettyjä henkilötietojasi laillisista, kirjanpidollisista ja liiketoiminnallisista syistä, vaikka pyytäisit tietojen poistamista.

Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla voi joissain tapauksissa olla oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä ja pyytää käsittelyn rajoittamista sekä oikeus siirtää tietosi. Sinulla on lisäksi tämän tietosuojakäytännön nojalla oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi sekä oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Vastuuvapauslauseke

ACN pyrkii noudattamaan tämän tietosuojakäytännön ehtoja sekä henkilötietojen käsittelyä koskevia soveltuvia lakeja kohtuullisin ponnisteluin. Ellei soveltuva laki muuta määrää, ACN ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän tietosuojakäytännön rikkomuksista.

Tietosuojakäytännön muutokset

ACN voi muokata tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki muutokset astuvat voimaan heti, kun ne julkaistaan ACN:n verkkosivustoissa.

Versio 6.05
Julkaisupäivämäärä: 23.5.2018