ACN Europe beskyttelse af personoplysninger

ACN tager beskyttelse af vores Independent Business Owners (IBO’er)og kunders personoplysninger alvorligt. Vi er forpligtede til at beskytte dit privatliv og samtidig forsyne dig med serviceydelser og produkter af høj kvalitet.

Formål med og afgræsning af denne fortrolighedspolitik

ACN Europes politik vedrørende beskyttelse af personoplysninger ("Fortrolighedspolitik") er udstedt af ACN Europe B.V., et firma beliggende i Holland og gælder for firmaet selv samt for dets europæiske datterselskaber (samlet benævnt ”ACN”, ”ANC-Group”, ”vi” eller ”os”) for at forklare ACN's praksis for behandling af data. ACN behandler persondata i overensstemmelse med kravene fra den Europæiske Unions overordnede databeskyttelsesdirektiv samt databeskyttelsesbestemmelser ("GDPR") og andre relevante love i de lande, hvor vi udbyder produkter og serviceydelser. Denne fortrolighedspolitik gælder kun for persondata som defineret i GDPR og nationale databeskyttelseslove og for andre oplysninger, som du giver ACN. Hvis du er en virksomhed, så er oplysninger om din virksomhed generelt ikke persondata. Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan vi indsamler og behandler persondata givet af dig, dine rettigheder til at bestemme hvordan Vi indsamler og behandler dine persondata, og dine rettigheder til at få adgang til, rette og slette dine persondata. Yderligere oplysninger om vores brug af dine oplysninger i relation til specifikke ACN-services og produkter kan findes i de relevante betingelser samt øvrige dokumenter, som du får udleveret i forbindelse med din relation til os, der alle bør læses sammen med denne fortrolighedspolitik.

Din tilladelse til indsamling og brug af persondata

Vi indsamler og bruger kun dine persondata med din tilladelse. Du kan tilbageholde eller tilbagetrække din tilladelse til ACN om at behandle dine persondata. Visse personlige data er påkrævet, for at vi kan levere services eller produkter til dig eller overholde vores lovmæssige forpligtelser, og din tilbageholden eller tilbagetrækken af tilladelse til brug af disse personlige data kan forhindre ACN i at levere denne service og produkter, som du har anmodet. Andre personlige data er ikke påkrævet, for at vi kan levere service eller produkter til dig, men bruges af os til at levere bedre service til dig eller til markedsførings-, kommunikations- eller andre legitime formål som forklaret i denne fortrolighedspolitik.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

De persondata og andre oplysninger, vi indsamler, varierer afhængigt af dit forhold til ACN. Blandt persondata og anden information, vi behandler, er følgende:

• Navn;
• Firmaoplysninger;
• Adresse for private og erhvervskunder;
• Fødselsdato;
• CPR-nummer;
• Telefonnummer;
• IP- og MAC-adresse samt browseroplysninger;
• E-mailadresse;
• Bankoplysninger, kreditkortoplysninger eller andre oplysninger nødvendige for at behandle betalinger til eller fra dig;
• Demografiske oplysninger såsom din profession, hobbyer, uddannelse, køn, etnicitet og indtægt;
• Lokale informationer;
• Optagelser af telefonopkald;
• E-mail og skriftlig korrespondance og
• Andre identitetsoplysninger.

Hvordan indsamler vi information?

Vi indsamler persondata og anden information fra Dig på forskellige måder herunder:

• Indsendelse af persondata af dig til ACN via vores hjemmesider;
• indsendelse af et papir eller en online bestilling for ACN-tjenester eller produkter;
• indsendelse af en Independent Business Owner ansøgning og aftale;
• gennem brug af vores IBO eller kundesider, tjenester og produkter;
• når vi og du kommunikerer via e-mail, telefon, fax, chat linje eller andet;
• levering af dine personlige data til ACN af ACNs forretningspartnere og
• brug af cookies.

ACN vil ikke kontakte dig via telefon eller e-mail for at anmode om oplysninger som kreditkortnumre, kontonumre, adgangskoder og pinkoder. Vi anbefaler, at du ikke åbner eller svarer på e-mails, der anmoder om denne type oplysninger, og at du kontakter ACN, hvis du modtager en sådan anmodning.

Brug af cookies

Cookies er små tekstfiler, der bliver sendt til din computer, så vores website kan huske de indstillinger og oplysninger du sender, så du ikke behøver at genindtaste dem, når du besøger hjemmesiden igen eller besøger en ny side på samme hjemmeside. Vi bruger også cookies til at måle, hvordan du bruger vores websites, så vi kan sikre os, at de opfylder dine behov. Første gang du besøger en af vores hjemmesider, får du besked om vores brug af cookies. Du kan kontrollere hvorvidt din computer accepterer cookies eller ej, ved at justere browserens indstillinger (f.eks. under "Internetindstillinger", "Indstillinger" eller "Indstillinger" i din browser). Bemærk venligst, at hvis du ikke accepterer cookies, kan det påvirke din oplevelse, når du bruger vores websites. For flere oplysninger om cookies, besøg websitet www.allaboutcookies.org.

Hvordan bruger vi dine persondata?

ACN indsamler og behandler persondata med forskellige legitime formål:

• for at bekræfte, behandle og administrere dine bestillinger af ACN’s serviceydelser og produkter;
• for at sikre en sikker bestillingsproces, at vurdere din kreditværdighed og for at foretage kreditkontrol i forbindelse med dit køb eller brug af ACN-serviceydelser og produkter;
• At modtage betaling fra dig for ACN-tjenester og produkter;
• for at opretholde vores kommercielle forhold til dig, herunder fakturering og kundeservice;
• for at analysere, forstå og besvarer dine servicebehov, hvilket omfatter videnskabelige og markedsføringsmæssige meningsmålinger;
• for at forbedre de produkter og serviceydelser, vi tilbyder dig og for at udvikle nye produkter og serviceydelser;
• for at opfylde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser og beskytte ACN’s juridiske og økonomiske interesser (herunder afsløring og forebyggelse af svig) og at gennemføre IBO overensstemmelse undersøgelser;
• at overholde ACNs rapporteringsforpligtelser over for statslige organer;
• For at levere serviceydelser til vores Independent Business Owner og overholde vores kontraktlige forpligtelser til Independent Business Owner;
• at betale provisioner og bonusser til IBO'er;
• • at udarbejde intern rapportering om kunde- og IBO-spørgsmål og generelle forretningsbehov;
• • at levere til en IBO's sponsor og upline IBO'er;
• for at fremme finansielle, regnskabsmæssige og administrative funktioner;
• for at indtaste dine oplysninger i ét eller flere offentligt tilgængelige registre, hvortil der kan rettes forespørgsler, som betjenes af os eller licenseres af en tredjepart og
• for at identificere og informere dig om tjenester og produkter fra ACN og ACN forretningspartnere, som vi tror kan være af interesse for dig, herunder sende dig marketing og kommercielt materiale.

Vi kan dele dine persondata med andre medlemmer af ACN Group eller tredje part som beskrives i denne fortrolighedserklæring. Vi kan også give dine persondata til offentlige og politimyndigheder som led i regulatoriske, statistiske eller analytiske rapporter, som krævet eller tilladt i henhold til gældende love og forskrifter for at undersøge og hjælpe med at forhindre potentielt ulovlig aktivitet eller som svar på specifikke forespørgsler fra disse myndigheder, eller som del af statistisk og analytisk rapportering.

Hvor længe beholder vi dine persondata?

ACN beholder dine persondata, så længe det er nødvendigt, af hensyn til det formål, de var indsamlet til, som kan variere afhængigt af hvilken type persondata der er indsamlet, og de formål, som dataene er blevet indsamlet til. I forhold til den kontraktlige relation, vi har til dig, opbevarer vi dine data, så længe det er nødvendigt for at kunne tilvejebringe vores tjenesteydelser for dit vedkommende samt tage hånd om evt. spørgsmål og klager, du måtte have til disse tjenesteydelser. Hvis vi benytter dine personlige data til vores markedsføringsformål, opbevarer vi dataene så så længe, det er relevant for formåt og opdatering. I visse tilfælde kan vi være nødt til at beholde dine persondata i en minimumsperiode for at overholde juridiske krav. Vi beholder ikke dine personoplysninger længere end det er tilladt ved lov.

Hvor gemmer vi dine perondata?

Dine persondata gemmes hos ACN på sikre computerservere, der befinder sig i Holland og/eller Polen. Nogle persondata overføres til vores moderselskab og datterselskaber af ACN uden for EU, herunder USA. Se Overførsel af persondata nedenfor. Alle persondata gemmes i henhold til industristandarder. Se Sikkerhed nedenfor.

Tredjeparters websites

ACN's websites kan indeholder links til tredjeparters websites, der er ejet eller bliver drevet af ACN-forretningspartnere eller andre personer/firmaer. Hvis du følger disse links, forlader du ACN’s websites. Fortrolighedserklæringen gælder ikke for tredjeparters websites og Du bør se over fortrolighedserklæringerne for disse websites for inden du bruger dem.

Kortindehaverdata

ACN kan kræve, at IBO'er og kunder leverer kredit- eller betalingskortoplysninger ("Kortindehaverdata") i forbindelse med køb af nogle ACN-produkter og -tjenester. Kortindehaverdata kan bruges til løbende betalinger og gemmes til fremtidige eller tilbagevendende betalinger. Betalinger kan ske direkte til ACN eller via tredjepartsleverandører. ACN opretholder kontroller, der er i overensstemmelse med betalingskortindustrien Datasikkerhedsstandard og andre industristandarder for at beskytte Cardholder Data; Disse beskyttelsesforanstaltninger kan dog ikke forhindre ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, indhente eller bruge Cardholder Data.

Overførsel af persondata

(1) Inden for ACN Gruppen og Oversøiske

ACN kan overføre dine persondata til de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring til andre medlemmer af ACN-gruppen, hvoraf nogle kan være placeret uden for EU. Overførsler til et medlem af ACN-koncernen i EU opfylder kravene i det overordnede databeskyttelsesdirektiv og anden gældende bestemmelse. I øjeblikket overfører ACN persondata i udlandet til vores moderselskab, LKN Communications, Inc., som er lokaliseret i USA, med hvilket ACN har indgået standardkontraktsklausuler som godkendt af Europa-Kommissionen for at sikre, at overførsel, håndtering og beskyttelse af persondata er i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring og anden gældende lov.

(2) Til andre tredjeparter

Ibland kan ACN overføre dine persondata til tredjeparter, til formål fastsat i denne fortrolighedserklæring og tilladt i gældende lov. ACN overfører kun persondata til tredjeparter i tilfælde hvor tredjeparten (a) har givet tilfredsstillende sikkerhed for at de vil beskytte persondata i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring; eller (b) har underskrevet en aftale med ACN vedrørende overførsel og behandling af persondata; eller (c) befinder sig i den Europæiske Union eller et andet land, der overførsel er tilladt i GDPR eller anden gældende lag.

Sikkerhed

ACN har implementeret teknologiske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine persondata mod uautoriseret eller ukorrekt adgang eller brug under indsamling og mens de er i vores besiddelse. Følsomme oplysninger (såsom køn, etnicitet, finansielle oplysninger og kortindehaverdata) er underlagt øgede sikkerhedsforanstaltninger. Du bør også tage forholdsregler for at beskytte dine persondata ved at holde dit brugernavn og din adgangskode hemmelige, logge ud af ACN's websites, lukke din webbrowser når du er færdig med dine online aktiviteter, ændre dine adgangskoder regelmæssigt og ikke give dine persondata til personer, du ikke kender i forvejen.

ACN og du kan kommunikere via e-mail eller chat, og disse meddelelser kan til tider indeholde personlige oplysninger. Vi aflytter eller videregiver ikke indholdet af e-mail og chatkommunikation, i mangel af en arrestordre eller en retskendelse eller, hvis det ikke kræves som led i en igangværende undersøgelse imidlertid, er disse meddelelser måske ikke sikre. Vi anbefaler, at du ikke sender følsomme oplysninger såsom (som køn, etnicitet, finansielle oplysninger og kortindehaverdata) via e-mail eller chat, og vi vil ikke bede dig om at give den slags oplysninger på denne måde.

Din ret til adgang til dine persondata og øvrige rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata og til at rette dine persondata, hvis vi har fejlagtige oplysninger, og i nogle tilfælde slette dine persondata. Du kan få en kopi, eller rette eller slette dine persondata ved at kontakte vores Data Protection Officer på euprivacyofficer@acneuro.com, eller ved at skrive til:

Data Protection Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
Holland

Vi kan pålægge rimelige restriktioner på forespørgsler om adgang til, eller adgang til at rette dine persondata og vi kan beregne dig et rimeligt gebyr med hjemmel i gældende lov for fremskaffelse af dine persondata i tilfælde af ubegrundede eller overdrevent mange forespørgsler. Hvis du anmoder om sletning af dine data, er vi måske ikke i stand til at levere serviceydelser og produkter til dig. Vi har ret til at opbevare visse af dine persondata med henblik på at opfylde vores juridiske, finansielle, revisions- og forretningsmæssige behov, selvom du anmoder om sletning.

Ud over disse adgangs- og sletningsrettigheder kan du have ret til at modsætte dig specifik databehandling og anmode om begrænsning af behandling såvel som retten til dataportabilitet. Desuden og underlagt denne fortrolighedspolitik kan du have ret til at tilbagetrække dit samtykke til enhver tid, ligesom du har ret til at indgive en klage til den behørige tilsynsmyndighed.

Ansvarsbegrænsning

ACN yder en rimelig indsats for at overholde vilkårene i denne fortrolighedspolitik og gældende lovgivning med hensyn til behandlingen af dine persondata. Med undtagelse ifølge gældende lovgivning, er ACN er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, der kan skyldes manglende overholdelse af denne fortrolighedspolitik.

Ændringer i fortrolighedspolitik

ACN kan ændre denne fortrolighedspolitik når som helst uden forudgående varsel. Alle ændringer træder i kraft umiddelbart efter, at de er lagt ud på ACN’s websites.

Version 6.05
Udstedelsesdato: 23. maj 2018