Privacybeleid van ACN Europe

ACN neemt de privacy van haar Independent Business Owners (“IBO's”) en klanten serieus. Wij zijn toegewijd aan het waarborgen van uw privacy en bieden u tegelijkertijd hoogwaardige diensten en producten aan.

Doelstelling en bereik van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid van ACN Europe (“Privacybeleid”) wordt uitgegeven door ACN Europe B.V., een in Nederland gevestigd bedrijf, voor zichzelf en haar Europese gelieerde maatschappijen (gezamenlijk “ACN” of “ACN-groep”. “we/wij” of “ons”) om de activiteiten van ACN met betrekking tot gegevensverwerking uit te leggen. ACN verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten genoemd in de richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot gegevensbescherming en de gegevensbeschermingswetten en andere van toepassing zijnde wetten en regels van de landen waarin wij producten en diensten aanbieden. Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Richtlijn gegevensbescherming en nationale gegevensbeschermingswetten en op andere persoonlijk identificeerbare gegevens die u aan ACN verstrekt (“persoonsgegevens”). Als u een bedrijf bent, valt informatie over uw bedrijf niet onder persoonsgegevens. Dit Privacybeleid beschrijft de manier waarop wij door u verstrekte gegevens verzamelen en verwerken, uw recht om te bepalen hoe wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken en uw recht om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens en deze te corrigeren en verwijderen. Aanvullende informatie over ons gebruik van uw gegevens met betrekking tot specifieke diensten en producten van ACN kan worden gevonden in de desbetreffende algemene voorwaarden die gelezen dienen te worden in combinatie met
dit Privacybeleid.

Uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming. U mag uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ACN weigeren of intrekken. Bepaalde persoonsgegevens zijn nodig voor ons om diensten en producten aan u te leveren of om te voldoen aan onze juridische verplichtingen. Indien u uw toestemming voor die persoonsgegevens weigert of intrekt, is het mogelijk dat ACN de diensten en producten die u bij ons heeft aangevraagd, niet aan u levert. Andere persoonsgegevens zijn niet nodig voor ons om diensten of producten aan u te leveren, maar worden door ons gebruikt om u een betere dienstverlening te bieden of voor marketing-, communicatie- en andere doeleinden. U bent niet verplicht in te stemmen met dit gebruik van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens en andere gegevens die wij verzamelen, variëren afhankelijk van uw relatie met ACN. Tot de persoonsgegevens en andere gegevens die wij mogelijkerwijs verzamelen, behoren de volgende:

• Naam;
• Bedrijfsgegevens;
• Privé- en zakelijk adres;
• Geboortedatum;
• Burgerservicenummer;
• Telefoonnummer;
• IP- en MAC-adres en browsergegevens;
• E-mailadres;
• Bankgegevens, creditcardgegevens, of andere gegevens benodigd voor de verwerking van betalingen aan of door u;
• Demografische gegevens zoals uw beroep, hobby’s, opleiding, geslacht, afkomst en inkomen;
• Locatie-informatie en
• Overige identificatiegegevens.

Hoe verzamelen wij gegevens?;

Wij verzamelen persoonsgegevens en andere gegevens van u op verschillende manieren, zoals;

• Het versturen van persoonsgegevens door u naar ACN via onze websites;
• Het versturen van een papieren of een onlinebestelling voor diensten en producten van ACN;
• Het indienen van een Aanvraag en Overeenkomst Independent Business Owner;
• Via het gebruik van onze IBO- of klantenwebsites, diensten en producten;
• Wanneer wij en u communiceren via e-mail, telefoon, fax, chat, of anderszins;
• Het aanbieden van uw persoonsgegevens aan ACN door de zakelijke partners van ACN en
• Het gebruik van cookies.

ACN zal niet per telefoon of e-mail contact met u opnemen om gegevens aan te vragen zoals creditcardnummers, rekeningnummers, wachtwoorden en pincodes. Wij adviseren u geen e-mails te openen of beantwoorden waarin dit soort gegevens worden gevraagd en contact op te nemen met ACN indien u een dergelijk verzoek ontvangt.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer worden verstuurd zodat onze websites uw instellingen en gegevens die u verzendt, kunnen herkennen, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te geven wanneer u een pagina opnieuw bezoekt of een nieuwe pagina bezoekt op dezelfde website. Wij gebruiken cookies ook om te meten hoe u onze websites gebruikt zodat wij er zeker van zijn dat deze aan uw behoeften voldoen. De eerste keer dat u een van onze websites bezoekt, ontvangt u een bericht over het gebruik van cookies. U kunt controleren of uw computer al dan niet cookies accepteert door uw browserinstellingen aan te passen (bijvoorbeeld onder “Internetopties”, “Instellingen” of “Voorkeuren” van uw browser). Let wel, het weigeren om cookies te accepteren kan echter van invloed zijn op uw ervaring bij het gebruik van onze websites. Wilt u meer informatie over hoe u cookies kunt controleren of verwijderen? Bezoek dan de website www.allaboutcookies.org.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

ACN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

• Voor het verifiëren, verwerken en vastleggen van uw bestellingen voor diensten en producten van ACN;
• Voor het garanderen van een veilige bestelprocedure, het vaststellen van uw kredietwaardigheid en voor het uitvoeren van een
  kredietcontrole met betrekking tot uw aankoop of gebruik van diensten en producten van ACN;
• Voor inning van uw betaling voor diensten en producten van ACN;
• Voor het onderhouden van onze commerciële relatie met u, inclusief levering van diensten als facturatie en klantenservice;
• Voor het analyseren en begrijpen van uw behoeften, en het reageren daarop;
• Voor het verbeteren van de producten en diensten die wij u aanbieden en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
• Voor het voldoen aan juridische en wettelijke eisen en voor de bescherming van de juridische en financiële belangen van ACN   (inclusief fraudedetectie en -preventie) en het uitvoeren van IBO-complianceonderzoeken;
• Voor het voldoen aan de rapportageverplichting van ACN aan overheidsinstanties;
• Voor de levering van diensten aan onze Independent Business Owners en de naleving van onze contractuele verplichtingen aan
  Independent Business Owners;
• Voor het betalen van commissies en bonussen aan IBO's;
• Voor het opstellen van interne rapporten over klant- en IBO-gerelateerde zaken en algemene zakelijke behoeften;
• Voor verstrekking aan sponsors van een IBO en upline IBO's;
• Voor het faciliteren van financiële, boekhoudkundige en administratieve functies en
• Voor het identificeren en informeren van u over diensten en producten van ACN en zakelijke partners van ACN die naar onze
  mening interessant voor u kunnen zijn, inclusief het verzenden van reclame- en marketingberichten.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere leden van de ACN-groep of andere derde partijen, zoals beschreven in dit Privacybeleid. Het is tevens mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aanbieden aan overheidsinstanties en wetshandhavende instanties als onderdeel van regelgevende, statistische of analytische rapporten die zijn vereist of toegestaan door van toepassing zijnde wetten en regels voor onderzoek naar en het voorkomen van potentieel onwettige handelingen, of als reactie op specifieke verzoeken van deze instanties, of als onderdeel van statistische en analytische rapporten.

Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ACN bewaard op beveiligde computerservers in Nederland en/of Polen. Sommige persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze moedermaatschappij en gelieerde maatschappijen van ACN buiten de Europese Unie, inclusief de Verenigde Staten. Zie Overdracht van persoonsgegevens hieronder. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in overeenstemming met industrienormen. Zie Beveiliging hieronder.

Waar en hoe bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ACN bewaard op beveiligde computerservers in Nederland, Polen en/of Zweden. Sommige persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze moedermaatschappij en gelieerde maatschappijen van ACN buiten de Europese Unie, inclusief de Verenigde Staten. Zie Overdracht van persoonsgegevens aan derden hieronder. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in overeenstemming met industrienormen. Zie Beveiliging hieronder.

Sites van derden

ACN-websites kunnen links bevatten naar sites van derden die worden beheerd of uitgevoerd door zakelijke partners van ACN of andere personen/ondernemingen. Als u deze links volgt, verlaat u de websites van ACN. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op websites van derden en u dient kennis te nemen van de privacybepalingen van deze websites, voordat u ze gaat gebruiken.

Kaarthoudergegevens

ACN kan van IBO's en klanten eisen informatie over creditcards en debetcards (“Kaarthoudergegevens”) te verstrekken in verband met de aankoop van sommige producten en diensten van ACN. De kaarthoudergegevens kunnen worden gebruikt voor actuele betalingen en opgeslagen voor toekomstige, zich herhalende betalingen. Betalingen kunnen direct worden voldaan bij ACN of via verkopers van derden. ACN houdt de controle in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standard en andere standaarden voor bescherming van kaarthoudergegevens; echter, deze waarborgen kunnen niet elke ongeautoriseerde poging voorkomen om toegang te krijgen tot de kaarthoudergegevens en deze te verkrijgen en gebruiken.

Overdracht van persoonsgegevens

(1) Binnen de ACN-groep en daarbuiten

ACN kan uw persoonsgegevens voor doeleinden die staan vermeld in dit Privacybeleid overdragen aan andere leden van de ACN-groep, waarvan sommigen gevestigd zijn buiten de Europese Unie. Overdracht aan een lid van de ACN-groep dat is gevestigd in de Europese Unie voldoet aan de vereisten uit de Richtlijn gegevensbescherming en andere van toepassing zijnde wetgeving. Momenteel draagt ACN persoonsgegevens over aan onze moedermaatschappij, LKN Communications, Inc. dat is gevestigd in de Verenigde Staten en waarmee ACN standaard contractuele bepalingen heeft gesloten om te waarborgen dat de overdracht, verwerking en bescherming van de persoonsgegevens overeenstemt met dit Privacybeleid en andere van toepassing
zijnde wetgeving.

(2) Aan andere derden

Af en toe kan ACN uw persoonsgegevens ook overdragen aan derden voor doeleinden zoals bepaald in dit Privacybeleid en toegestaan door de van toepassing zijnde wet. ACN draagt persoonsgegevens uitsluitend over aan derden indien de externe partij (a) een bevredigende garantie heeft afgegeven dat ze persoonsgegevens zal beschermen in overeenstemming met dit Privacybeleid; of (b) een overeenstemming met ACN heeft ondertekend dat de overdracht en verwerking van persoonsgegevens behandelt; of (c) is gevestigd binnen de Europese Unie of in een ander land waar de overdracht en verwerking is toegestaan door de Richtlijn gegevensbescherming of andere van toepassing zijnde wetgeving.

Beveiliging

ACN heeft technologische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onjuiste toegang of gebruik op het moment dat deze worden opgevraagd en wanneer deze in ons bezit zijn. Gevoelige gegevens (zoals geslacht, afkomst, financiële gegevens en kaarthoudergegevens) zijn onderhevig aan verhoogde beveiligingsmaatregelen. U dient eveneens maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, door discreet met uw gebruikersnaam en wachtwoord om te gaan, uit te loggen uit de websites van ACN, uw webbrowsers te sluiten nadat u uw online-activiteiten heeft beëindigd, uw wachtwoord regelmatig te wijzigen en door geen persoonsgegevens te verschaffen aan personen die u niet kent.

Het is mogelijk dat ACN en u per e-mail of chat communiceren en deze communicatie kan soms persoonlijke informatie bevatten. Wij onderscheppen geen e-mails of chatberichten en maken de inhoud ervan niet bekend als er geen bevel of gerechtelijk bevel is en als dit niet is vereist tijdens een lopend onderzoek; deze communicatie kan echter wel onveilig zijn. Wij adviseren u geen gevoelige informatie (zoals geslacht, afkomst, financiële gegevens en kaarthoudergegevens) per e-mail of chat te versturen en wij zullen u niet vragen dergelijke informatie op deze wijze te verstrekken.

Uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren indien de gegevens die wij hebben foutief zijn en in enkele gevallen uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt een kopie van uw persoonsgegevens verkrijgen, of deze corrigeren of aanvragen deze te verwijderen, door contact op te nemen met onze Privacymedewerker via euprivacyofficer@acneuro.com of door te schrijven naar:

Privacymedewerker
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
Nederland

Wij kunnen redelijkerwijs beperkingen toeleggen op verzoeken voor toegang tot of voor correctie van uw persoonsgegevens en wij kunnen redelijkerwijs kosten in rekening brengen zoals wettelijk is toegestaan voor verschaffing van uw persoonsgegevens. Indien u aanvraagt uw gegevens te verwijderen, is het mogelijk dat wij niet in staat zijn diensten en producten aan u te leveren. Wij mogen bepaalde persoonsgegevens van u bewaren teneinde te kunnen voldoen aan onze juridische, financiële, boekhoudkundige en zakelijke behoeften, zelfs wanneer u een aanvraag indient voor verwijdering ervan.

Aansprakelijkheidsbeperking

ACN tracht in alle redelijkheid te voldoen aan de voorwaarden van dit Privacybeleid en de van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Met uitzondering van wat is uiteengezet in de van toepassing zijnde wetgeving, is ACN niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die mogelijkerwijs voortvloeit uit het niet naleven van
dit Privacybeleid.

Wijzigingen in het Privacybeleid

ACN mag dit Privacybeleid op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Alle wijzigingen gaan per direct in nadat deze worden geplaatst op de websites van ACN.

Versie 5.2
Datum afgifte: 15 november 2017