Lev livet som DU
vill med ACN!

Sverige

Ansökan och avtal för IBO

När du börjar som Team Trainer (TT) hjälper vi dig att få igång din ACN-verksamhet med ett startpaket.  Du kan också dra nytta av följande:

  • marknadsföringsverktyg och produktprover
  • en personligt anpassad webbshop
  • en världsomspännande affärsmöjlighet i 25 länder
  • rabatterat pris på Benevita- och Aluminé-produkter
  • ökad kompensation allteftersom du når förvärvade positioner
  • tillgång till IBO Back Office och support
  • Du är även berättigad till snabbstartsbonus
  • Dessutom kan du sponsra nya IBO:er

Om du väljer att starta som Sales Consultant (SC) får du fortfarande rabatt på produkter och en personligt anpassad webbshop, men du har vissa begränsningar: du kan endast skaffa kunder i ditt eget land, inte globalt, och du får inte sponsra nya IBO:er.

Vad måste jag göra för att bli Independent Business Owner för ACN?

Det är lätt att bli Independent Business Owner för ACN och starta din ACN-verksamhet. Följ bara dessa enkla steg:

Finns det några andra villkor för att bli IBO?

Om du registrerar dig som privatperson måste du vara medborgare eller bofast i Sverige samt ha arbetstillstånd. Om du registrerar dig som företag måste du förse ACN med den affärsdokumentation som krävs för ditt land. Se våra Riktlinjer och anvisningar för mer information.

När kan jag starta min ACN-verksamhet?

Du kan starta din ACN-verksamhet så snart du har fått ditt Business ID – även om din Ansökan fortfarande behandlas. Ditt representantskap träder i kraft när du får en bekräftelse via e-post från ACN. Det tar normalt mindre än 24 timmar för oss att godkänna en Ansökan, förutsatt att vi inte behöver ytterligare information från dig (såsom en kopia av ditt ID eller affärsdokumentation). Din bekräftelse via e-post kommer att innehålla kopior av Ansökan och våra Avtalsvillkor, Riktlinjer och anvisningar samt Kompensationsplanen. Du bör spara dessa dokument.

Vad gör ACN med mina personuppgifter?

Vi förstår att det är viktigt att skydda dina personuppgifter och vi säkerställer att de är säkra och används enligt dina önskemål. Läs igenom vår Sekretesspolicy för att förstå hur ACN samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vad händer om jag ångrar mig?

Du äger rätt att säga upp detta Avtal inom 14 dagar efter att det har ingåtts, utan att ange skäl. Detta kallas för ”Uppsägningstid”. För att utnyttja din rätt till uppsägning av avtal måste du informera oss om ditt beslut att säga upp avtalet innan Uppsägningstiden har gått ut genom att kontakta ACNs IBOservice via e-post eller brev. Du kan använda vårt Uppsägningsformulär som skickades med din bekräftelse via e-post för att informera oss om ditt beslut att säga upp avtalet, men det är inte obligatoriskt. Om du säger upp detta avtal kommer ACN att återbetala eventuella betalningar vi erhållit från Dig inom 14 dagar från det datum som Du informerade oss om ditt beslut. Vid återbetalning använder ACN samma betalningssätt som Du använt för att betala, såvida inget annat överenskommits mellan dig och ACN. Se våra Avtalsvillkor för ytterligare information.