Lev Livet Som DU
vil med ACN!

Norge

Independant Business Owner (IBO) søknad og avtale

Når du starter som enTeam Trainer (TT) hjelper vi deg med å få ACN-virksomheten din i gang med et startsett forTeam Trenere. Du vil også dra nytte av følgende:

  • Markedsføringsverktøy og produktprøver
  • En personifisert nettbutikk
  • Global forretningsmulighet i 25 land
  • Rabatterte priser for Benevita- og Alumine-produkter
  • Økt kompensasjon etterhvert som du avanserer til opptjente posisjoner
  • Tilgang til IBO Back Office og støtte
  • Kvalifisering for å tjene hurtigstartbonuser
  • Mulighet for å sponse nye IBO-er

Hvis du velger å starte som en Sales Consultant (SC), kan du dra nytte av rabatterte priser på produkter og en personifisert nettbutikk, men det er restriksjoner: du kan kun skaffe kunder lokalt, ikke globalt, og du kvalifiserer ikke for å sponse nye IBO-er.

Hva må jeg gjøre for å bli en ACN IBO?

Det er enkelt å bli en IBO og starte din ACN-forretning. Bare følg disse enkle trinnene:

Er det andre krav for å bli en IBO?

Hvis du registrerer deg som privatperson, må du være en borger eller lovlig bosatt i Norge og ha arbeidstillatelse. Hvis du registrerer deg som et selskap, må du overlevere de nødvendige forretningsdokumenter for landet ditt til ACN. Se Retningslinjer og prosedyrer for detaljer.

Når kan jeg starte min ACN-forretning?

Du kan starte din ACN-forretning så snart du mottar din Business ID - selv om godkjenning av søknaden fortsatt er til vurdering. Din ACN IBO-avtale er aktivt når du mottar en e-postbekreftelse fra ACN. Det tar normalt mindre enn 24 timer for oss å godkjenne en søknad, med mindre vi trenger mer informasjon fra deg (for eksempel en kopi av din ID eller dine forretningsdokumenter). Din e-postbekreftelse vil inneholde kopier av søknaden og Vilkår og betingelser, Retningslinjer og prosedyrer, og Kompensasjonsplan. Du bør lagre disse dokumentene som referanse.

Hva gjør ACN med mine personopplysninger?

Vi forstår at beskyttelsen av dine personopplysninger er viktig, og vi garanterer at de oppbevares trygt og brukes i henhold til dine ønsker. Se vår Personvernpolicy for å forstå hvordan ACN samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger.

Hva hvis jeg ombestemmer meg?

Du har rett til å trekke deg fra denne avtalen, uten å gi oss en grunn, i 14 dager etter inngåelsesdato. Dette kalles "Angreperioden". For å kunne utøve angreretten, må du informere oss skriftlig om din beslutning om å trekke deg før angreperioden er utløpt ved å kontakte ACN IBO Service (via post eller e-post). Du kan bruke standard angreskjema vedlagt din e-postbekreftelse for å informere oss om din beslutning om å trekke deg, men du er ikke pålagt å gjøre det. Hvis du trekker deg, vil ACN refundere eventuell betaling mottatt fra deg innen 14 dager fra den datoen du informerte oss om din beslutning. ACN vil refundere deg med samme betalingsmiddel som du brukte til å betale oss, med mindre du og oss avtaler noe annet. Se Vilkår og betingelser for mer informasjon.